Home / Thủ Thuật / Redirect Website Depends on Countries

Redirect Website Depends on Countries

Mình sẽ sử dụng database của Maxmind để geo-redỉrect, rất đơn giản, mình tạo 1 file index.php để redirect site đó đến 1 link bất kỳ cho tùy từng nước dựa vào database của maxmind. Ví dụ mình muốn redirect link: domain.com/best. Tạo 1 folder tên là best, upload 2 file: GeoIP.dat và geoip.inc và tạo 1 file index.php. File GepIP.dat download tại http://dev.maxmind.com/geoip/legacy/geolite/ (nên update từng tháng để có data cập nhật nhất)

Nội dung của index.php

<?php

include(“geoip.inc”);
$ip=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
$gi = geoip_open(“GeoIP.dat”,GEOIP_STANDARD);

$country_code = geoip_country_code_by_addr($gi, “$ip”);

// Country name is not used so commented
// Get Country Name based on source IP
//$country = geoip_country_name_by_addr($gi, “$ip”);

geoip_close($gi);

switch($country_code)

{
case “AU”: header(“Location: LINKAFF1.COM”); break;
case “NZ”: header(“Location: LINKAFF2.COM”); break;
case “DK”: header(“Location: LINKAFF3.COM”); break;
default: header(“Location: LINKFORALL.COM”);
}
?>

Check Also

Mẫu máy BlackBerry Passport Pháp có lượng tiền bao nhiêu, độ bền và độ sang trọng của Passport xách tay rẻ nhất

Sau lô 7730 new no box được anh em ủng hộ nhanh gọn lẹ vừa …