Home / Thủ Thuật / How to point a domain to VPS or Server IP

How to point a domain to VPS or Server IP

To point the domain to your VPS IP, you will need to edit the zone file at your domain registrar. To edit the zone file, you will be using the default nameservers provided by your domain registrar.

Here are default examples –

  • Hostname – www, record type – A address, 123.456.789.123
  • Hostname – @, record type – A Address, 123.456.789.123
  • Hostname – *, record type – A Address, 123.456.789.123

—replace the IP above with your VPS or Server IP

DNS

Check Also

Mẫu máy BlackBerry Passport Pháp có lượng tiền bao nhiêu, độ bền và độ sang trọng của Passport xách tay rẻ nhất

Sau lô 7730 new no box được anh em ủng hộ nhanh gọn lẹ vừa …