Giảm mỡ bụng hiệu quả

Đi tập biêt bao nhiêu chỗ và mình luôn luôn thấy các bạn nữ, kể cả nam tập bụng cật lựng hằng ngày, tập 30p, 45p cho mỗi cơ bụng và chạy cardio mỗi ngày với hy vọng giảm được mỡ bụng. Các bạn đang phạm 1 sai lầm lớn, …

Read More »

Thay đổi Logo và favicon cho WordPress Theme

Hầu hết những wordpress template đều có lựa chọn để bạn upload logo lên blog hoặc thay đổi logo có sẵn ở trên host, thông thường tại theme/image/logo.png. Tuy nhiên, với một số blog, đặc biệt là những theme mặc định của wordpress, logo không được tích hợp sẵn và header …

Read More »

6 Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Những chủ đề bàn luận về thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ. Khi quan hệ giữa người và người càng mở rộng thì nghệ thuật xử thế càng cần kíp hơn bao giờ hết.  Dưới đây là 6 nguyên tắc xử thế của cổ nhân được đúc kết …

Read More »