Dịch vụ điều hòa đầu hè

Các dịch vụ điều hòa tại hà nội

Tìm hiểu dịch vụ điều hòa đầu mùa hè Hiện nay, khi thòi tiết đang dần chuyển sang mùa hè thì các dịch vụ về điều hòa tại hà nội lại đang rất sôi động dần lên. Các dịch vụ chính như sửa chữa điều hòa, tháo lắp và buôn bán …

Read More »

Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

noi-com-dien

Theo thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” thì việc chứng nhận hợp quy nồi cơm điện là điều bắt buộc để …

Read More »