Home / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

Chứng nhận hợp quy nồi cơm điện

noi-com-dien

Theo thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử” thì việc chứng nhận hợp quy nồi cơm điện là điều bắt buộc để …

Read More »