Home / Uncategorized

Uncategorized

GIẢI ĐOÁN CHUNG VÀ LỜI KHUYÊN

Thiên bàn sinh trợ cho Địa bàn Khi Thiên bàn sinh trợ cho Địa bàn thì được gọi là “Đạo khí”, có nghĩa là đương số thường hành động mang Phúc của mình đem cho người khác, ám chỉ sự giúp đỡ là bổn phận Kinh nghiệm của cụ Hà …

Read More »

Psychopaths In The Trading Room

At the University of St. Gallen in Switzerland, researchers have investigated the behavior of a group of traders and found them to be extraordinarily ruthless and destructively malicious. Most remarkably, a control group of actual psychopaths was not as bad as the traders! Whatever one thinks of this particular research …

Read More »