Home / Thủ Thuật (page 2)

Thủ Thuật

Những thủ thuật tin học, seo, web,…

Thay đổi Logo và favicon cho WordPress Theme

thay đổi logo

Hầu hết những wordpress template đều có lựa chọn để bạn upload logo lên blog hoặc thay đổi logo có sẵn ở trên host, thông thường tại theme/image/logo.png. Tuy nhiên, với một số blog, đặc biệt là những theme mặc định của wordpress, logo không được tích hợp sẵn và header …

Read More »