Home / Thủ Thuật

Thủ Thuật

Những thủ thuật tin học, seo, web,…

Redirect Website Depends on Countries

Mình sẽ sử dụng database của Maxmind để geo-redỉrect, rất đơn giản, mình tạo 1 file index.php để redirect site đó đến 1 link bất kỳ cho tùy từng nước dựa vào database của maxmind. Ví dụ mình muốn redirect link: domain.com/best. Tạo 1 folder tên là best, upload 2 …

Read More »

How to point a domain to VPS or Server IP

To point the domain to your VPS IP, you will need to edit the zone file at your domain registrar. To edit the zone file, you will be using the default nameservers provided by your domain registrar. Here are default examples – Hostname – www, record type – A address, …

Read More »

How to geodirect your traffic

Dont waste your traffics, ensure you direct them to your niche only.. non supported traffics from tier two and tier three countries on crak are redirected to mostly porn site.Their conversion rate is almost zero instead geo target tier two and tier three countries to chaturbate to earn from them …

Read More »

Thay đổi Logo và favicon cho WordPress Theme

Hầu hết những wordpress template đều có lựa chọn để bạn upload logo lên blog hoặc thay đổi logo có sẵn ở trên host, thông thường tại theme/image/logo.png. Tuy nhiên, với một số blog, đặc biệt là những theme mặc định của wordpress, logo không được tích hợp sẵn và header …

Read More »